Majlis Menandatangani Perjanjian Bersama ke 10 antara Denso (Malaysia) Sdn. Bhd. dengan Kesatuan Kebangsaan Pekerja-pekerja Perusahaan Alat-alat Pengangkutan dan Sekutu (NUTEAIW)