Program Dialog Tripartite PLWS Dan Pengiktirafan Kemahiran Pekerja Tempatan Dalam Pemasangan Sistem Keretapi Elektrik (ETS) Pada 25 April 2019: CRRC Rolling Stock Center (Malaysia) Sdn Bhd