Senarai Tender


** Sesetengah kandungan bukan didalam DWIBAHASA
# Tajuk Keterangan Fail
1 Sebut Harga ‘B’ Pembekalan Cetakan/ Cenderahati/ Cenderamata/ Conference Kits Bagi Program Hari Anugerah Plws 2019, Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia Pewaris Gemilang Sdn. Bhd
2 Sebut Harga ‘B’ Perkhidmatan Penyediaan Peralatan Teknikal Dan Audio Visual Bagi Program Hari Anugerah Plws 2019, Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia Halhas (M) Sdn. Bhd
3 Sebut Harga ‘B’ Perkhidmatan Percetakan Penerbitanpenerbitan Dan Cetakan Semula Handbook Serta Risalah Aktiviti Utama Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia Legasi Press Sdn. Bhd
4 Sebut Harga Perkhidmatan Percetakan Buku Sektor, Buku Garis Panduan, Laporan Aktiviti Dan Kalendar Plws Tahun 2020, Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia Percetakan Info Meditasi Sdn. Bhd
5 Sebut Harga ‘B’ Perkhidmatan Penyediaan Peralatan Teknikal Dan Audio Visual Bagi Program Simposium Keharmonian Perusahaan, Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia Anstech Services Sdn. Bhd
6 Sebut Harga ‘B’ Pembekalan Cetakan/ Cenderahati/ Cenderamata/ Conference Kits Bagi Program Simposium Keharmonian Perusahaan, Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia ETM Prima Sdn. Bhd
7 Sebut Harga Pembekalan Dan Penghantaran Pelbagai Jenis Toner Mesra Alam Allmax Vision Sdn. Bhd
8 Sebut Harga ‘B’ Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Mencetak Semula Dan Menghantar Penerbitan-Penerbitan Aktiviti Utama Serta Handbook Dan Risalah Visual Print Sdn. Bhd
9 Sebut Harga Perkhidmatan Sewaan Mesin Penyalin (Fotostat) Ambang Angkasa Sdn. Bhd