Senarai Tender


** Sesetengah kandungan bukan didalam DWIBAHASA
# Tajuk Keterangan Fail
1 SEBUT HARGA BAGI: PERKHIDMATAN SEWAAN SATU (1) UNIT MESIN PENYALIN WARNA DAN SATU (1) UNIT MESIN PENYALIN HITAM PUTIH DAN BACAAN METER BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI JABATAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN MALAYSIA SEBUT HARGA BAGI: PERKHIDMATAN SEWAAN SATU (1) UNIT MESIN PENYALIN WARNA DAN SATU (1) UNIT MESIN PENYALIN HITAM PUTIH DAN BACAAN METER BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI JABATAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN MALAYSIA