Aktiviti


Bengkel Perancangan Program Pelaksanaan Pelan Tindakan Keharmonian Perusahaan Nasional (PETIK) di bawah RMK-12 (2021 -2015) Bagi Tahun 2022

Tarikh : 11 Nov, 2021 - 14 Nov, 2021

Masa : 09:00:00

Tempat : Klana Resort Seremban, Negeri Sembilan

Album Aktiviti :