Akta-akta


** Sesetengah kandungan bukan didalam DWIBAHASA
# Tajuk Keterangan Fail
1 AKTA LANGKAH-LANGKAH SEMENTARA BAGI MENGURANGKAN KESAN PENYAKIT KORONAVIRUS 2019 (COVID-19) (PINDAAN) 2022 [AKTA A1641] (PINDAAN) 2022 [AKTA A1641]
2 Industrial Relations (Amendment ) Act 2020 (Act A1615) Industrial Relations (Amendment ) Act 2020 (Act A1615)
3 Kenyataan Media: Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Pindaan) Kenyataan Media: Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Pindaan)
4 Soalan Lazim berkaitan pindaan Akta 177 Soalan Lazim berkaitan pindaan Akta 177
5 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Akta 177) Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Akta 177)