Akta-akta


** Sesetengah kandungan bukan didalam DWIBAHASA
# Tajuk Keterangan Fail
1 Industrial Relations (Amendment ) Act 2020 (Act A1615) Industrial Relations (Amendment ) Act 2020 (Act A1615)
2 Kenyataan Media: Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Pindaan) Kenyataan Media: Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Pindaan)
3 Soalan Lazim berkaitan pindaan Akta 177 Soalan Lazim berkaitan pindaan Akta 177
4 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Akta 177) Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Akta 177)