Definisi PLWS

Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia (JPPM) merupakan salah satu jabatan dibawah Kementerian Sumber Manusia yang telah ditubuhkan pada 21 Disember 1972. Jabatan ini memainkan peranan penting dalam mempromosikan Sistem Upah Yang Dikaitkan dengan Produktivti (PLWS) semenjak tahun 2005. Sistem Upah Yang Dikaitkan dengan Produktivti (PLWS) merupakan satu sistem yang mewujudkan hubungan yang lebih rapat di antara upah dan produktiviti atau prestasi pekerja atau syarikat. Ianya dapat memastikan sebarang kenaikan upah selaras dengan peningkatan produktiviti atau prestasi yang lebih tinggi. Sistem ini juga membolehkan pekerja-pekerja mendapat bahagian atau upah yang adil hasil daripada peningkatan produktiviti dan prestasi mereka.

Sehingga hari ini terdapat

0
0
dan angka ini telah menunjukkan ramai majikan telah berminat untuk melaksanakan PLWS. Produktivti merupakan salah satu faktor utama dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara serta taraf kehidupan penduduknya. Oleh itu peningkatan dalam produktiviti adalah strategik utama dalam mempertingkatkan daya saing ekonomi negara dan dalam masa yang sama dapat membantu syarikat meningkatkan prestasi dan keuntungan mereka. Menyedari kepentingan dalam mempertingkatkan produktiviti syarikat dan negara, kerajaan melalui Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia telah memperkenalkan PLWS dan aktif mempromosikan PLWS.

Kenapa PLWS?

Proses globalisasi bergerak ke arah mengaitkan upah dengan produktiviti dan prestasi pekerja atau syarikat. Malaysia perlu melakukan perkara yang sama dalam rantaian bekalan global dan mengekalkan serta menarik sumber tenaga kerja yang yang lebih produktif. Ianya juga jelas bahawa peningkatan upah tidak boleh melebihi peningkatan produktiviti pekerja. Selaras dengan kuatkuasanya Majlis Perundingan Gaji Negara, kerajaan seharusnya mempermudahkan dan memberikan insentif terhadap penerapan Sistem Upah yang Dikaitkan dengan Produktiviti (PLWS). – Model Ekonomi Baru.

PLWS mampu meningkatkan daya saing dan menggalakkan kestabilan pekerjaan. Ianya juga membolehkan syarikat membangunkan satu pendekatan yang lebih luas dan sistematik ke arah peningkatan produktiviti atau prestasi.

Selari dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi yang berterusan, syarikat menghadapi pusingan kitaran perniagaan yang lebih pendek dan persaingan yang lebih sengit. Untuk bertahan, syarikat perlu berupaya bertindak balas dengan cepat terhadap persekitaran perniagaan yang sentiasa berubah, termasuk membuat penyelarasan segera terhadap kos upah. (PLWS juga membolehkan syarikat-syarikat menguruskan kos upah yang membolehkan syarikat menjadi lebih berdaya maju dan oleh itu pekerja dapat menikmati jaminan keselamatan pekerjaan yang lebih tinggi)

Faedah PLWS

Pembayaran Gaji

Pembayaran gaji akan diselaraskan mengikut prestasi ekonomi dan ini akan mengurangkan impak negatif ke atas majikan dan pekerja

Dasar Syarikat

Membolehkan syarikat-syarikat untuk menyesuaikan dasar mereka mengikut keadaan ekonomi semasa

Kestabilan Pekerjaan

Memastikan kestabilan pekerjaan dan mengurangkan kebarangkalian pemberhentian semasa kelembapan ekonomi

Situasi Adil

Mewujudkan situasi adil bagi kedua-dua pihak

Motivasi Pekerja

Meningkatkan motivasi pekerja dan kepuasan kerja

Kemajuan Kerjaya

Meningkatkan pengkhususan pekerjaan mengikut kemahiran dan meningkatkan kerjaya pekerja

Faedah Kepada Majikan

Satu sistem gaji fleksibel dan berdaya saing akan membolehkan syarikat-syarikat untuk membuat pelarasan cepat pada gaji yang akan memastikan kestabilan pekerjaan dan mengurangkan kemungkinan pemberhentian pekerja sekiranya berlaku kelembapan ekonomi. Dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, syarikat-syarikat mesti mampu untuk bertindak balas dengan cepat kepada keadaan perniagaan yang berubah termasuk membuat pelarasan cepat kepada struktur gaji.

Penyusunan semula gaji adalah tentang mewujudkan gaji yang lebih fleksibel dan berdaya saing. Dengan sistem gaji fleksibel, syarikat boleh melaraskan komponen berubah-ubah berdasarkan kepada syarat-syarat perniagaan.

Faedah Kepada Pekerja

Dalam masa yang sesuai, pekerja boleh mengharapkan bonus besar dan insentif yang lebih baik apabila kedua-dua syarikat dan pekerja prestasi yang baik. Dalam masa yang sukar, pekerja akan mempunyai keselamatan pekerjaan yang lebih besar kerana syarikat boleh membuat pelarasan gaji dengan cepat untuk mengelakkan semula pemberhentian kerja. PLWS adalah jalan ke hadapan untuk sistem gaji fleksibel dan berdaya saing yang memastikan kestabilan pekerjaan dan mengurangkan pemberhentian sekiranya berlaku kelembapan ekonomi.

Kami Sedia Membantu Anda

Anda ada sebarang pertanyaan tentang PLWS? Pegawai-pegawai kami yang ramah dan berdedikasi sedia membantu anda. Emelkan kepada Emel: jppm@mohr.gov.my atau KLIK saja butang Hubungi Kami di sebelah...