Apa Itu Produktiviti?

Produktiviti adalah keupayaan untuk menghasilkan output daripada satu set input yang diberikan ≈ mengukur kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan sumber ( seperti pekerja, teknologi, sistem dan pengurusan dan lain-lain ) secara optimum dan menukar input kepada output berguna.

Produktiviti mengukur jumlah output yang boleh dihasilkan dengan input yang diberikan pada mana-mana tempoh masa tertentu atau teknologi. Produktiviti adalah nisbah output yang dihasilkan kepada input digunakan. Ia boleh dinyatakan oleh formula:

Produktiviti yang lebih tinggi menunjukkan kecekapan dan keberkesanan penggunaan input yang menyumbang ke arah kos yang lebih rendah dalam menjalankan perniagaan dan pada masa yang sama mewujudkan standard taraf hidup yang lebih baik dan meningkatkan daya saing.

Perbezaan Pandangan Tentang Produktiviti: