Piagam Pelanggan


JABATAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN MALAYSIA yang dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang positif dan harmoni dianatara majikan,pekerja dan kesatuan sekerja mereka demi mengekalkan iklim pelaburan dan kesejahteraan pekerja dengan ini memberi pengakuan untuk :
  • 1. Memberi layanan sewajarnya kepada setiap representasi atau aduan yang diterima daripada pekerja, majikan dan kesatuan sekerja
  • 2. Meningkatkan kesedaran mengenai hak dan obligasi dibawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan Peraturan-Peraturannya kepada pelanggan
  • 3. Memberikan perkhidmatan runding damai dengan adil dan saksama
  • 4. Bertindak serta-merta tanpa prasangka ke atas semua tindakan perusahaan seperti piket, mogok dan tutup pintu dan lain-lain
  • 5. Memberi khidmat nasihat kepada para pelanggan dengan prihatin dan kemesraan
  • 6. Memberi maklumbalas kepada setiap representasi, aduan dan kes pertikaian perusahaan dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan
  • 7. Memproses dan menyelesaikan tuntutan pengiktirafan mengikut peruntukan undang-undang dan peraturan setelah semua dokumen lengkap diterima
  • 8. Memulakan siasatan terhadap sebarang aduan berkenaan pelanggaran peruntukan dibawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967 bagi tujuan penguatkuasaan undang-undang dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima
  • 9. Melaksanakan fungsi untuk memelihara suasana perhubungan perusahaan yang harmoni, meningkatkan jalinan kerjasama tripartisme yang produktif, mesra, dan berkualiti